Thursday, July 26, 2012

Style аттрибут

Тайлбар: html tag-уудыг style аттрибутаар css код ашиглан хэлбэржүүлдэг өөрөөр хэлбэл html обектуудын өндөр, өргөн, өнгө, фонт, гэх мэтчилэн харагдацыг тодорхойлдог.

Жишээ код Үр дүн Тайлбар
<div style="width:130px; height:150px; color:blue">Энэ бол цэнхэр өнгөтэй, 130 өргөнтэй, 150 өндэртэй div дэхь текст </div>
Энэ бол цэнхэр өнгөтэй, 130 өргөнтэй, 150 өндэртэй div дэхь текст
width:130px; өргөн
height:150px; өндөр
color:blue өнгө 
<span style="font-size:16px; font-family:Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-style:italic;">Энэ бол текст</span> Энэ бол текст font-size: фонтын хэмжээ олгох

<div style=" border:#000;border-style:dotted; border-bottom-color:#009; border-bottom-width:5px; border-bottom-style:dashed;">Хүрээ бүхий div</div>
border: хүрээнд өнгө олгох
border-style: Хүрээний загварыг тодорхойлох
border-bottom-color: Доод талын хүрээний өнгө
border-bottom-width: Доод талын хүрээний өргөн
<a href="http://ganaa-s.blogspot.com" style="text-decoration:none; color:red; ">"Умшихуй дор..." блог</div> "Умшихуй дор..." блог
text-decoration:none; Линкийн доогуур зураасыг арилгах
color:red; өнгө олгох

No comments:

Post a Comment