Thursday, July 26, 2012

h1-с h6 tag

Tag: <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
Тайлбар: Эдгээр tag-уудыг Html-д гарчиг тодорхойлоход ашигладаг.
Жишээ код Кодын биелэлт Тайлбар
<h1>Энэ бол гарчиг</h1>

Энэ бол гарчиг

Жишээнээс тэг-үүдийн ялгаа харагдаж байгаа байх. Гэхдээ style аттрибут ашиглан tag-уудын өнгө, дизайн /шинж чанарууд/-ыг өөрчилөх боломжтой.
<h2>Энэ бол гарчиг</h2>

Энэ бол гарчиг

<h3>Энэ бол гарчиг</h3>

Энэ бол гарчиг

<h4>Энэ бол гарчиг</h4>

Энэ бол гарчиг

<h5>Энэ бол гарчиг</h5>
Энэ бол гарчиг
<h6>Энэ бол гарчиг</h6>
Энэ бол гарчиг

No comments:

Post a Comment