Thursday, July 26, 2012

Style аттрибут

Тайлбар: html tag-уудыг style аттрибутаар css код ашиглан хэлбэржүүлдэг өөрөөр хэлбэл html обектуудын өндөр, өргөн, өнгө, фонт, гэх мэтчилэн харагдацыг тодорхойлдог.

Жишээ код Үр дүн Тайлбар
<div style="width:130px; height:150px; color:blue">Энэ бол цэнхэр өнгөтэй, 130 өргөнтэй, 150 өндэртэй div дэхь текст </div>
Энэ бол цэнхэр өнгөтэй, 130 өргөнтэй, 150 өндэртэй div дэхь текст
width:130px; өргөн
height:150px; өндөр
color:blue өнгө 
<span style="font-size:16px; font-family:Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-style:italic;">Энэ бол текст</span> Энэ бол текст font-size: фонтын хэмжээ олгох

<div style=" border:#000;border-style:dotted; border-bottom-color:#009; border-bottom-width:5px; border-bottom-style:dashed;">Хүрээ бүхий div</div>
border: хүрээнд өнгө олгох
border-style: Хүрээний загварыг тодорхойлох
border-bottom-color: Доод талын хүрээний өнгө
border-bottom-width: Доод талын хүрээний өргөн
<a href="http://ganaa-s.blogspot.com" style="text-decoration:none; color:red; ">"Умшихуй дор..." блог</div> "Умшихуй дор..." блог
text-decoration:none; Линкийн доогуур зураасыг арилгах
color:red; өнгө олгох

u tag

Tag: <u>
Тайлбар: Текстийг доогуур зураастай болгоно.
Жишээ:
U tag жишээ<html>
  <head>
   <title>U tag жишээ</title>
  </head>
  <body>
   Текстийг <u>доогуур зураастай</u> болгоно.
  </body>
</html>

Үр дүн:

b tag

Tag: <b>
Тайлбар: Текстийг тод хар болгоно.
Жишээ код Үр дүн Тайлбар
Текстийг <b>Bold</b> буюу <b>тод хар</b> болгоно. Текстийг Bold буюу тод хар болгоно. <b> болон </b> эхлэл төгсгөлийн tag-ын хоорондахь текстийг хэлбэржүүлдэг.

br tag

Tag: <br/>
Тайлбар: Доод мөрөнд шилжих tag. Ойлгомжтойгоор Enter
Жишээ код Үр дүн Тайлбар
Бороо ганц нэг дуслах нь сайхан <br/> Борог өвс норсон байх нь сайхан <br/> Хаврын цас гэр лүү урсах нь сайхан <br/> Хаа нэгтээ шувууд ганганах нь сайхан <br/> Бороо ганц нэг дуслах нь сайхан
Борог өвс норсон байх нь сайхан
Хаврын цас гэр лүү урсах нь сайхан
Хаа нэгтээ шувууд ганганах нь сайхан
<br/> tag ашигласан тохиолдол
Бороо ганц нэг дуслах нь сайхан
Борог өвс норсон байх нь сайхан
Хаврын цас гэр лүү урсах нь сайхан
Хаа нэгтээ шувууд ганганах нь сайхан
Бороо ганц нэг дуслах нь сайхан Борог өвс норсон байх нь сайхан Хаврын цас гэр лүү урсах нь сайхан Хаа нэгтээ шувууд ганганах нь сайхан <br/> tag ашиглаагүй тохиолдол

h1-с h6 tag

Tag: <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
Тайлбар: Эдгээр tag-уудыг Html-д гарчиг тодорхойлоход ашигладаг.
Жишээ код Кодын биелэлт Тайлбар
<h1>Энэ бол гарчиг</h1>

Энэ бол гарчиг

Жишээнээс тэг-үүдийн ялгаа харагдаж байгаа байх. Гэхдээ style аттрибут ашиглан tag-уудын өнгө, дизайн /шинж чанарууд/-ыг өөрчилөх боломжтой.
<h2>Энэ бол гарчиг</h2>

Энэ бол гарчиг

<h3>Энэ бол гарчиг</h3>

Энэ бол гарчиг

<h4>Энэ бол гарчиг</h4>

Энэ бол гарчиг

<h5>Энэ бол гарчиг</h5>
Энэ бол гарчиг
<h6>Энэ бол гарчиг</h6>
Энэ бол гарчиг

hr tag

Tag: <hr>
Тайлбар: Хэвтээ шулуун татах
Жишээ код Үр дүн Тайлбар
Бороо ганц нэг дуслах нь сайхан <hr/>
Борог өвс норсон байх нь сайхан
Бороо ганц нэг дуслах нь сайхан

Борог өвс норсон байх нь сайхан
<hr/> tag ашигласан тохиолдол

Tuesday, July 24, 2012

Meta tag

Meta tag нь Html хуудасны тухай мэдээлэлийг агуулдаг. Өөрөөр хэлбэл хуудасны тайлбар, түлхүүр үгс, нийтлэгчийн мэдээлэлийг тодорхойлход ашигладаг. Html хуудас биелэх үед браузер энэ tag дэхь мэдээлэлийг ил харуулдаггүй. 
Meta tag ихэвчилэн <head> tag дотор ашиглагддаг.
Ихэвчилэн нэр болон утга гэсэн бүтэцтэй мэдээлэл агуулдаг.

Түгээмэл ашиглагддаг meta өгөгдлүүд:
Meta data Тайлбар Жишээ код
Keywords Keywords-р хуудасны түлхүүр үгсийг тодорхойлдог. Түлхүүр үгсийг таслалаар тусгаарлан тодорхойлж өгдөг. Түлхүүр үг нь хайлтын системд илэрц өгөх гол түлхүүрүүдийн нэг юм. <meta name="keywords" content="HTML хичээл, Step by Step" />
Description description-р html хуудасны тайлбарыг тодорхойлдог. Тайлбарыг өгүүлбэр болон богино хэмжээний параграфаар тодорхойлж болно. Энэ tag нь хайлтын системд өртөхөд өндөр ач холбогдолтой. <meta name="description" content="HTML хичээл" />

Жишээ:
<head>
<meta name="description" content="HTML хичээл" />
<meta name="keywords" content="HTML хичээл, Step by Step" />
<meta name="author" content="Гантулга" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8" />
</head>

i tag

Tag: <i>
Тайлбар: Текстийг налуу болгоно.
Жишээ код Үр дүн Тайлбар
Текстийг <i>налуу</i> болгоно. Текстийг налуу болгоно. <i> болон </i> эхлэл төгсгөлийн tag-ын хоорондахь текстийг хэлбэржүүлдэг.

Жава аппликэйшнаас өгөгдлийн санруу криллээр бичсэн зүйлс ???? болоод байна уу?

Өгөгдлийн санруу холболт үүсгэх кодын өгөгдлийн сангийн нэрний ард ?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8 кодыг бичиж өгөөрэй!
Жишээ нь:
Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/db_name", "root", "");
------>
Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/db_name?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8", "root", "");

Java: String-ийг тоо эсэхийг шалгах функц

private boolean checkIsNumber(String toCheck) {
   try {
      Integer.parseInt(toCheck)
      return true;
   } catch (NumberFormatException numForEx) {
      return false;
   }

Түгээмэл хэрэглэгддэг зарим тагууд

Tag: <html>
Тайлбар:  HTML скриптийн эхлэл төгсгөлийг заадаг. html файл <html> -р эхэлж </html> -р төгсдөг.
Жишээ: <html> [html файлын код энд бичигдэнэ] </html> энэ тагуудаас гадуур код биелэхгүй.

Tag: <head> 
Тайлбар: Tag дотор html файлын толгой хэсгийн код бичигддэг. Энд ашиглагддаг цөөн tag бий. Тухайлбал <meta>, <script>, <title> гэх мэтчилэн...
Жишээ: <head> [html файлын толгой хэсгийн код энд бичигдэнэ] </head>

Tag: <body> 
Тайлбар: Tag дотор html файлын бие хэсгийн код бичигддэг. Өөрөөр хэлбэл html файл браузер дээр дуудагдаж ажиллахад энэ tag дотор бичигдсэн код биелэж харагддаг. Энд <head> хэсэгт ашиглагддаг тэг-үүдээс бусад Tag-уудыг ашиглах боломжтой.
Жишээ: <body> [html файлын үндсэн хэсгийн код энд бичигдэнэ] </body>

Tag: <title>
Тайлбар: HTML хуудасны гарчиг. Browser-т дуудагдахад tab-ын толгой хэсэгт гардаг.
Жишээ: <title>Хуудасны Гарчиг<title>

Tag: <!-- -->
Тайлбар: Код дотор тайлбар бичихэд ашигладаг. Тайлбар хэсэг буюу <!--, --> -ын хооронд бичигдсэн код биелэхгүй. 
Жишээ: <!-- Энэ бол тайлбар -->

Tag: <meta/>
Тайлбар: <head> таг дотор зарлагддаг. Хуудасны тайлбар, түлхүүр үг, нийтлэгч, зэрэгийг тодорхойлоход ашигладаг.
Жишээ:
Хуудасны түлхүүр үгс тодорхойлох:  
   <meta name="keywords" content="Монгол, HTML, tag" /> 
Хуудасны тайлбар тодорхойлох:   
   <meta name="description" content="Миний анхны HTML хуудас" />
Хуудаст кириллээр бичих бол:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

HTML файл ерөнхийдөө дараах бүтэцтэй:
<html>
   <head>
    <!-- Толгой хэсгийн код энд хуудасны гарчиг, түлхүүр үгүүд, тайлбар зэрэгийг тодорхойлдог -->
         <title>Миний хуудас</title>
         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
         <meta name="keywords" content="Монгол, HTML, tag" />
         <meta name="description" content="Миний анхны HTML хуудас" />
   </head>
   <body>
       <!-- Энд html хуудасны үндсэн хэсэгийг бичнэ -->
       Сайн байцгаана уу?
       Энэ бол html хуудас
   </body>
</html>
Дээрх кодыг notepad дээр хуулж .html эсвэл htm өргөтгэлтэй хадгалаад ажиллуулж үзээрэй. /Хэрхэн ажиллуулахаа мэдэхгүй бол: html, htm файлууд браузерт шууд биелдэг. Тэгэхээр та файлыг хадгалсныхаа дараа тухайн файлаа сонгоод double click хийхэд л хангалттай./
Дараах үр дүн гарна.


Monday, July 23, 2012

A tag

HTML tag: A
Тайлбар: HTML код дотор линк зааж өгөх тохиолдолд a tag-ийг ашиглана.
Ерөнхий бичиглэл:  <a href="[Текст эсвэл зураг дээр дарахад дуудагдах хуудасны линк]">[Текст эсвэл зураг]</a>
Эхлэл төгсгөл нь: <a></a>

Жишээ код Кодын биелэлт Тайлбар
<a href="http://www.journey.mn"> journey.mn </a> journey.mn Ерөнхий бичиглэлийн хэлбэр

target-р дуудагдах линк ямар хуудсан дээр ачааллахыг зааж өгдөг.
<a href="http://www.journey.mn" target="_BLANK"> journey.mn </a> journey.mn
Линк дээр дарахад дуудах хуудас шинэ цонхонд нээгдэнэ
<a href="http://www.journey.mn" target="_SELF"> journey.mn </a> journey.mn Линк дээр дарахад дуудах хуудас тухайн цонхондоо нээгдэнэ

style аттрибутаар CSS код ашиглан линкийн харагдацыг өөрчилж болдог. Тухайлбал:
<a href="http://www.journey.mn" style="color:#00ff00"> journey.mn </a> journey.mn Линкийг RGB-ийн 00ff00 кодтой өнгөтэй болгов.
<a href="http://www.journey.mn" style="text-decoration:none"> journey.mn </a> journey.mn Линкийн доогуур зураасыг арилгах

Зурагт линк
<a href="http://www.journey.mn"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-ZFLSuM9KVTM/UA4neLKPo-I/AAAAAAAAB7k/7tagkLc187E/s200/Untitled-1.jpg" /> </a> Зураг дээр дарахад хуудас дуудагдана.


[]-хаалтанд тайлбар бичсэн болно

Thursday, July 19, 2012

HTML

HTML гэж Hyper Text Markup Language гэсэн үгийг товчлол юм. Ерөнхийдөө вэб сайтын ерөнхий архитектурыг гаргадаг хэл гэж ойлгож болно. Markup Language гэдэг утгаараа тагуудаар кодоо дүрсэлдэг. Таг гэдэгийг энгийнээр браузерт сайтыг хэрхэн уншихыг заах HTML хэлний команд гэж ойлгож болно. Тагууд < > хашилтан дотор бичигддэг. Жишээлбэл: <html> <title> <a> гм...
Таг нь эхлэл болон төгсгөлтэй эхлэл нь <tag> хэлбэртэй байдаг бол төгсгөл нь </tag> хэлбэртэй бдаг. Мөн эхлэл төгсгөл нь нэг <tag/> тагууд ч бий.

HTML файлын ерөнхий бүтэц:
<html>
   <head>
      // Толгой хэсгийн код энд хуудасны гарчиг, түлхүүр үгүүд, тайлбар зэрэгийг тодорхойлдог 
   </head>
   <body>
       // Энд html хуудасны үндсэн хэсэгийг бичнэ
   </body>
</html>

Wednesday, July 18, 2012

AS3 movieClip дарахад вэб хуудас дуудах

movieClipName.addEventListener(MouseEvent.CLICK, callLink);
// movieClipName-ийн оронд үзэгдэл сонсох гэж буй movieClip-ийн Instance name байна
function callLink:void {
  var url:String = "http://www.sgantulga.blogspot.com";
     // Энд дуудах гэж буй вэб хуудасны линкийг зааж өгнө
  var request:URLRequest = new URLRequest(url);
  try {
   navigateToURL(request, '_blank'); 
     // '_blank' - дуудагдсан хуудсыг browser-ийн шинэ хуудсанд харуулна
     // '_blank' - дуудагдсан хуудсыг тухайн хуудас дээр ачааллана
  } catch (e:Error) {
   trace("Алдаа гарлаа!");
  }
}