Tuesday, July 24, 2012

Жава аппликэйшнаас өгөгдлийн санруу криллээр бичсэн зүйлс ???? болоод байна уу?

Өгөгдлийн санруу холболт үүсгэх кодын өгөгдлийн сангийн нэрний ард ?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8 кодыг бичиж өгөөрэй!
Жишээ нь:
Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/db_name", "root", "");
------>
Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/db_name?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8", "root", "");

No comments:

Post a Comment