Tuesday, July 24, 2012

Түгээмэл хэрэглэгддэг зарим тагууд

Tag: <html>
Тайлбар:  HTML скриптийн эхлэл төгсгөлийг заадаг. html файл <html> -р эхэлж </html> -р төгсдөг.
Жишээ: <html> [html файлын код энд бичигдэнэ] </html> энэ тагуудаас гадуур код биелэхгүй.

Tag: <head> 
Тайлбар: Tag дотор html файлын толгой хэсгийн код бичигддэг. Энд ашиглагддаг цөөн tag бий. Тухайлбал <meta>, <script>, <title> гэх мэтчилэн...
Жишээ: <head> [html файлын толгой хэсгийн код энд бичигдэнэ] </head>

Tag: <body> 
Тайлбар: Tag дотор html файлын бие хэсгийн код бичигддэг. Өөрөөр хэлбэл html файл браузер дээр дуудагдаж ажиллахад энэ tag дотор бичигдсэн код биелэж харагддаг. Энд <head> хэсэгт ашиглагддаг тэг-үүдээс бусад Tag-уудыг ашиглах боломжтой.
Жишээ: <body> [html файлын үндсэн хэсгийн код энд бичигдэнэ] </body>

Tag: <title>
Тайлбар: HTML хуудасны гарчиг. Browser-т дуудагдахад tab-ын толгой хэсэгт гардаг.
Жишээ: <title>Хуудасны Гарчиг<title>

Tag: <!-- -->
Тайлбар: Код дотор тайлбар бичихэд ашигладаг. Тайлбар хэсэг буюу <!--, --> -ын хооронд бичигдсэн код биелэхгүй. 
Жишээ: <!-- Энэ бол тайлбар -->

Tag: <meta/>
Тайлбар: <head> таг дотор зарлагддаг. Хуудасны тайлбар, түлхүүр үг, нийтлэгч, зэрэгийг тодорхойлоход ашигладаг.
Жишээ:
Хуудасны түлхүүр үгс тодорхойлох:  
   <meta name="keywords" content="Монгол, HTML, tag" /> 
Хуудасны тайлбар тодорхойлох:   
   <meta name="description" content="Миний анхны HTML хуудас" />
Хуудаст кириллээр бичих бол:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

HTML файл ерөнхийдөө дараах бүтэцтэй:
<html>
   <head>
    <!-- Толгой хэсгийн код энд хуудасны гарчиг, түлхүүр үгүүд, тайлбар зэрэгийг тодорхойлдог -->
         <title>Миний хуудас</title>
         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
         <meta name="keywords" content="Монгол, HTML, tag" />
         <meta name="description" content="Миний анхны HTML хуудас" />
   </head>
   <body>
       <!-- Энд html хуудасны үндсэн хэсэгийг бичнэ -->
       Сайн байцгаана уу?
       Энэ бол html хуудас
   </body>
</html>
Дээрх кодыг notepad дээр хуулж .html эсвэл htm өргөтгэлтэй хадгалаад ажиллуулж үзээрэй. /Хэрхэн ажиллуулахаа мэдэхгүй бол: html, htm файлууд браузерт шууд биелдэг. Тэгэхээр та файлыг хадгалсныхаа дараа тухайн файлаа сонгоод double click хийхэд л хангалттай./
Дараах үр дүн гарна.


No comments:

Post a Comment