Tuesday, July 24, 2012

Meta tag

Meta tag нь Html хуудасны тухай мэдээлэлийг агуулдаг. Өөрөөр хэлбэл хуудасны тайлбар, түлхүүр үгс, нийтлэгчийн мэдээлэлийг тодорхойлход ашигладаг. Html хуудас биелэх үед браузер энэ tag дэхь мэдээлэлийг ил харуулдаггүй. 
Meta tag ихэвчилэн <head> tag дотор ашиглагддаг.
Ихэвчилэн нэр болон утга гэсэн бүтэцтэй мэдээлэл агуулдаг.

Түгээмэл ашиглагддаг meta өгөгдлүүд:
Meta data Тайлбар Жишээ код
Keywords Keywords-р хуудасны түлхүүр үгсийг тодорхойлдог. Түлхүүр үгсийг таслалаар тусгаарлан тодорхойлж өгдөг. Түлхүүр үг нь хайлтын системд илэрц өгөх гол түлхүүрүүдийн нэг юм. <meta name="keywords" content="HTML хичээл, Step by Step" />
Description description-р html хуудасны тайлбарыг тодорхойлдог. Тайлбарыг өгүүлбэр болон богино хэмжээний параграфаар тодорхойлж болно. Энэ tag нь хайлтын системд өртөхөд өндөр ач холбогдолтой. <meta name="description" content="HTML хичээл" />

Жишээ:
<head>
<meta name="description" content="HTML хичээл" />
<meta name="keywords" content="HTML хичээл, Step by Step" />
<meta name="author" content="Гантулга" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8" />
</head>

No comments:

Post a Comment