Thursday, July 26, 2012

Style аттрибут

Тайлбар: html tag-уудыг style аттрибутаар css код ашиглан хэлбэржүүлдэг өөрөөр хэлбэл html обектуудын өндөр, өргөн, өнгө, фонт, гэх мэтчилэн харагдацыг тодорхойлдог.

Жишээ код Үр дүн Тайлбар
<div style="width:130px; height:150px; color:blue">Энэ бол цэнхэр өнгөтэй, 130 өргөнтэй, 150 өндэртэй div дэхь текст </div>
Энэ бол цэнхэр өнгөтэй, 130 өргөнтэй, 150 өндэртэй div дэхь текст
width:130px; өргөн
height:150px; өндөр
color:blue өнгө 
<span style="font-size:16px; font-family:Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-style:italic;">Энэ бол текст</span> Энэ бол текст font-size: фонтын хэмжээ олгох

<div style=" border:#000;border-style:dotted; border-bottom-color:#009; border-bottom-width:5px; border-bottom-style:dashed;">Хүрээ бүхий div</div>
border: хүрээнд өнгө олгох
border-style: Хүрээний загварыг тодорхойлох
border-bottom-color: Доод талын хүрээний өнгө
border-bottom-width: Доод талын хүрээний өргөн
<a href="http://ganaa-s.blogspot.com" style="text-decoration:none; color:red; ">"Умшихуй дор..." блог</div> "Умшихуй дор..." блог
text-decoration:none; Линкийн доогуур зураасыг арилгах
color:red; өнгө олгох

u tag

Tag: <u>
Тайлбар: Текстийг доогуур зураастай болгоно.
Жишээ:
U tag жишээ<html>
   <head>
      <title>U tag жишээ</title>
   </head>
   <body>
      Текстийг <u>доогуур зураастай</u> болгоно.
   </body>
</html>

Үр дүн:

b tag

Tag: <b>
Тайлбар: Текстийг тод хар болгоно.
Жишээ код Үр дүн Тайлбар
Текстийг <b>Bold</b> буюу <b>тод хар</b> болгоно. Текстийг Bold буюу тод хар болгоно. <b> болон </b> эхлэл төгсгөлийн tag-ын хоорондахь текстийг хэлбэржүүлдэг.

br tag

Tag: <br/>
Тайлбар: Доод мөрөнд шилжих tag. Ойлгомжтойгоор Enter
Жишээ код Үр дүн Тайлбар
Бороо ганц нэг дуслах нь сайхан <br/> Борог өвс норсон байх нь сайхан <br/> Хаврын цас гэр лүү урсах нь сайхан <br/> Хаа нэгтээ шувууд ганганах нь сайхан <br/> Бороо ганц нэг дуслах нь сайхан
Борог өвс норсон байх нь сайхан
Хаврын цас гэр лүү урсах нь сайхан
Хаа нэгтээ шувууд ганганах нь сайхан
<br/> tag ашигласан тохиолдол
Бороо ганц нэг дуслах нь сайхан
Борог өвс норсон байх нь сайхан
Хаврын цас гэр лүү урсах нь сайхан
Хаа нэгтээ шувууд ганганах нь сайхан
Бороо ганц нэг дуслах нь сайхан Борог өвс норсон байх нь сайхан Хаврын цас гэр лүү урсах нь сайхан Хаа нэгтээ шувууд ганганах нь сайхан <br/> tag ашиглаагүй тохиолдол

h1-с h6 tag

Tag: <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
Тайлбар: Эдгээр tag-уудыг Html-д гарчиг тодорхойлоход ашигладаг.
Жишээ код Кодын биелэлт Тайлбар
<h1>Энэ бол гарчиг</h1>

Энэ бол гарчиг

Жишээнээс тэг-үүдийн ялгаа харагдаж байгаа байх. Гэхдээ style аттрибут ашиглан tag-уудын өнгө, дизайн /шинж чанарууд/-ыг өөрчилөх боломжтой.
<h2>Энэ бол гарчиг</h2>

Энэ бол гарчиг

<h3>Энэ бол гарчиг</h3>

Энэ бол гарчиг

<h4>Энэ бол гарчиг</h4>

Энэ бол гарчиг

<h5>Энэ бол гарчиг</h5>
Энэ бол гарчиг
<h6>Энэ бол гарчиг</h6>
Энэ бол гарчиг

hr tag

Tag: <hr>
Тайлбар: Хэвтээ шулуун татах
Жишээ код Үр дүн Тайлбар
Бороо ганц нэг дуслах нь сайхан <hr/>
Борог өвс норсон байх нь сайхан
Бороо ганц нэг дуслах нь сайхан

Борог өвс норсон байх нь сайхан
<hr/> tag ашигласан тохиолдол

Tuesday, July 24, 2012

Meta tag

Meta tag нь Html хуудасны тухай мэдээлэлийг агуулдаг. Өөрөөр хэлбэл хуудасны тайлбар, түлхүүр үгс, нийтлэгчийн мэдээлэлийг тодорхойлход ашигладаг. Html хуудас биелэх үед браузер энэ tag дэхь мэдээлэлийг ил харуулдаггүй. 
Meta tag ихэвчилэн <head> tag дотор ашиглагддаг.
Ихэвчилэн нэр болон утга гэсэн бүтэцтэй мэдээлэл агуулдаг.

Түгээмэл ашиглагддаг meta өгөгдлүүд:
Meta data Тайлбар Жишээ код
Keywords Keywords-р хуудасны түлхүүр үгсийг тодорхойлдог. Түлхүүр үгсийг таслалаар тусгаарлан тодорхойлж өгдөг. Түлхүүр үг нь хайлтын системд илэрц өгөх гол түлхүүрүүдийн нэг юм. <meta name="keywords" content="HTML хичээл, Step by Step" />
Description description-р html хуудасны тайлбарыг тодорхойлдог. Тайлбарыг өгүүлбэр болон богино хэмжээний параграфаар тодорхойлж болно. Энэ tag нь хайлтын системд өртөхөд өндөр ач холбогдолтой. <meta name="description" content="HTML хичээл" />

Жишээ:
<head>
<meta name="description" content="HTML хичээл" />
<meta name="keywords" content="HTML хичээл, Step by Step" />
<meta name="author" content="Гантулга" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8" />
</head>

i tag

Tag: <i>
Тайлбар: Текстийг налуу болгоно.
Жишээ код Үр дүн Тайлбар
Текстийг <i>налуу</i> болгоно. Текстийг налуу болгоно. <i> болон </i> эхлэл төгсгөлийн tag-ын хоорондахь текстийг хэлбэржүүлдэг.

Жава аппликэйшнаас өгөгдлийн санруу криллээр бичсэн зүйлс ???? болоод байна уу?

Өгөгдлийн санруу холболт үүсгэх кодын өгөгдлийн сангийн нэрний ард ?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8 кодыг бичиж өгөөрэй!
Жишээ нь:
Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/db_name", "root", "");
------>
Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/db_name?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8", "root", "");

Java: String-ийг тоо эсэхийг шалгах функц

private boolean checkIsNumber(String toCheck) {
   try {
      Integer.parseInt(toCheck)
      return true;
   } catch (NumberFormatException numForEx) {
      return false;
   }